Pressmedelanden

Batteriföreningen är en branschförening för landets ledande leverantörer dvs, tillverkare och importörer av batterier.

Batteriföreningen är en branschförening för landets ledande leverantörer, det vill säga tillverkare och importörer av batterier. Batteriföreningen hjälper medlemmarna med information om branschens utveckling, aktuell lagstiftning och andra frågor som påverkar batteribranschens arbete. Batteriföreningen företräder också medlemmarna i diskussioner med myndigheter och organisationer