Varning vid näthandel

Varning vid näthandel

hemljus & batteriföreningen Pressmeddelande

5 tips till dig som tänker handla elektronik på nätet

Allt fler handlar idag på nätet, t ex belysningsartiklar, batterier, leksaker och elektronik. Produkterna kommer ofta från utlandet, och främst från länder i Asien. Det kan då vara oerhört frustrerande om det visar sig att det man köpt inte fungerar fullt ut, eller saknar kvalitets- och miljömärkning.

E-handeln, eller handel på internet, har under de senaste åren ökat kraftigt. Bara under det 3e kvartalet 2017 ökade e-handeln med 15 %. Kina är det enskilda land som vi handlar mest ifrån, med en andel av 36 % av den totala e-handeln.

Tyvärr får vi ofta rapporter från kunder som känner sig lurade. Att de inte fått exakt den vara de beställt, eller för a att det varit dålig kvalitet. Dessutom vet vi att den märkning som ibland förkommer, gällande kvalitet och miljö, ofta inte är korrekt.

Vi vet (enl Breakit) att miljöbelastningen blir extremt mycket större, ofta 20-30 ggr, vid näthandel än vid traditionell handel. T ex ett 100g-paket som levereras med lastfartyg till svenska butiker orsakar utsläpp av 23g växthusgaser, medan motsvarande näthandelspaket som skickas med flyg orsakar utsläpp av 488gr.

Dessutom kan det vara viktigt att känna till att du som konsument inte har någon möjlighet att ställa företaget till svars för eventuella skador som kan uppstå p g a kvalitetsfel. Det kan handla om t ex giftiga material, eller dålig brandsäkerhet.  Vi ger dig 5 tips om vad du ska tänka på innan du handlar på nätet 

Vi vill därför ge dig 5 tips om vad du ska tänka på innan du handlar på nätet:

  1. Har du ångerrätt? I Sverige har man som konsument alltid 14 dagars ångerrätt vid s k distanshandel. Inom EU gäller 7 dagars ångerrätt.
  2. Tillkommer tull- eller andra avgifter? Tullverket och Postnord har nyligen tecknat ett avtal som innebär att moms skall betalas för alla postorderförsändelser som kommer från ett land utanför EU. Din inköpta produkt kan därför bli 25 % dyrare än vad som angivits vid köpet. Kontrollera därför om momsen ingår i priset när du beställer.
  3. Var noga med hur du betalar och vilka uppgifter du lämnar! Var noga med att betalningen sker på ett säkert sätt, t ex via en betalningsförmedlare. Men, kolla också att betalningsförmedlaren är äkta och välkänd. Lämna heller inte ut fler personuppgifter än vad som verkligen behövs för köpet. Vissa personliga uppgifter i kombination med ditt kreditkortsnummer kan innebära risk för identitetsstöld.
  4. Finns gällande kvalitets- och miljömärkning, och är den i så fall äkta? Ofta säljs kopior av originalprodukter. Om du inte kan verifiera att det verkligen är en originalprodukt med korrekt märkning, bör du vara försiktig. I värsta fall kan produkten innehålla material eller gifter som inte är tillåtna i Sverige. Detta är speciellt viktigt när det gäller t ex leksaker. Inom EU finns s k CE-märkning som intygar att produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö.
  5. Går produkten att återvinna? I Sverige och EU är det lag på att företag som tillverkar, säljer eller importerar elektronik m m, måste sköta sitt producentansvar. Det betyder att företagen har en skyldighet att samla in och återvinna det de sålt eller importerat. I Sverige kan företagen ansluta sig till t ex El-Kretsen, som sköter företagens återvinning av elektriska produkter. Kolla att företaget du köper från verkligen är anslutet och att de därigenom tar sitt miljöansvar.

Våra medlemmar, d v s företag som verkar i Sverige, blir ofta kontaktade av konsumenter som vill klaga på deras produkter, säger Mikael Castanius, vd för Hemljus och Batteriföreningen. Då visar det sig ofta att det handlar om piratkopior som konsumenten köpt i utlandet. Det kan handla om dålig kvalitet, falsk märkning eller t o m att lampan eller elkontakten inte går att koppla in i ett svensk standarduttag.

Om du som konsument följer våra 5 tips ovan, kan det sluta med att du ställer dig frågan: Är det verkligen billigare eller värt risken att handla från länder där mitt konsumentskydd saknas?

För ytterligare information kontakta:

Mikael Castanius, vd, Hemljus resp Batteriföreningen
Mobil: +46 (0) 76 006 67 04
mikael.castanius@belysningsbranschen.se

Om Hemljus

Hemljus är branschföreningen för landets ledande leverantörer av hembelysningsprodukter. Föreningen arbetar, bland annat med tips och idéer om hur du kan ljussätta ditt hem. För mer information, besök vår hemsida www.hemljus.se

Om Batteriföreningen

Batteriföreningen är branschföreningen för landets ledande tillverkare och importörer av batterier. Batteriföreningen hjälper medlemmarna med information om branschens utveckling, aktuell lagstiftning och andra frågor som påverkar batteribranschens arbete. Batteriföreningen företräder också medlemmarna i diskussioner med myndigheter och organisationer. För mer information, besök vår hemsida www.batteriforeningen.seTags:ElektronikNäthandelVarning