Batterieridirektivet

EU Batteridirektivet 2006/66/EG + tillägg 2013/56/EU

Europaparlamentets och -rådets direktiv 2006/66/EG + tillägg 2013/56/EU (Batteridirektivet) fastställer regler för batterier och ackumulatorer som säljs inom EU. Batteridirektivet fastställer även förbud mot batterier som innehåller vissa farliga ämnen, så som kvicksilver och kadmium med vissa undantag*. Direktivet fastställer också krav på insamling och återvinning av förbrukade batterier. Batteridirektivet ska inte förväxlas med WEEE direktivet som gäller för insamling och återvinning av elektronikavfall.

*Undantag finns för kadmiuminnehållande batterier (NiCd) för användning i: nöd- och alarmsystem, medicinsk utrustning, och militära applikationer.

Som katodmaterial används mangandioxid i pulverform. Mangandioxiden är blandad med grafitpulver för att öka dess ledningsförmåga och är, precis som anoden, indränkt i elektrolyt. Massan komprimeras sedan till cylindrar som står i direkt galvanisk kontakt med cellkannan (av rostfritt stål), vilken även utgör strömtilledare för katoden. Katoden separeras från anoden av en separator.

Batteridirektivet anger även några märkningskrav:

Producentansvar

Kravet på insamling av förbrukade batterier medför ett så kallat producentansvar dvs att den som sätter batterierna på marknaden även ansvarar för att ta hand om de när de har blivit avfall. Företag eller tillverkare som sätter batterier på den svenska marknaden definieras som producenter.

Producentansvaret innebär att den som sätter batteriet på marknaden skall:

Komplett information hittar du på nedan länkar:
Insamlingssystem
El-kretsen

El-kretsen är Näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter däribland batterier upp till 3 kg. El-Kretsen ägs av 19 branschorganisationer. Verksamheten finansieras genom avgifter från producenterna.

Blybatteri-retur

Varje batteriproducent har ett eget riksomfattande ansvar för att samla in och återvinna de blybatterier man placerar på marknaden. BlyBatteriRetur är branschens sätt att tillsammans skapa ett riksomfattande och mycket kostnadseffektivt system som lever upp till lagens alla krav och riktlinjer.

Ytterligare information hittar du på länkarna nedan: