Transportregler

Speciella regler gäller för transporter av litium- och litiumjonceller och batterier eftersom de klassas som farligt gods. Önskat transportsätt avgör vilka lagar och förordningar man måste följa för att få skeppa dessa typer av batterier. För flygtransport regleras detta i IATAs Dangerous Goods Regulation (IATA DGR), för vägtransport i ADR (den svenska versionen av ADR publiceras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) och för sjötransport i IMDG koden.

Litium- och litiumjonbatterier (inte celler) måste märkas med energiinnehåll i wattimmar (Wh) enligt ovan nämnda transportlagar och -förordningar.

Oavsett transportsätt måste alla litium- och litiumjonceller och batterier ha genomgått testning enligt UN Manual of Tests and Criteria, del III, subsektion 38.3 (även förkortat kallat ”UN38.3-testning”) innan de får skeppas.