Om batteriföreningen

Batteriföreningen är en branschförening för landets ledande leverantörer dvs, tillverkare och importörer av batterier.

Batteriföreningen är en branschförening för landets ledande leverantörer dvs, tillverkare och importörer av batterier. Batteriföreningen hjälper medlemmarna med information om branschens utveckling, aktuell lagstiftning och andra frågor som påverkar batteribranschens arbete och företräder också medlemmarna i diskussioner med myndigheter och organisationer.

Kontakta oss

Adress

Ringvägen 100, hiss D, plan 7 Box 17154 S-104 62 STOCKHOLM

Telefon

08-566 367 00 (växel)

E-post

info@batteriforeningen.se

Våra medlemmar