Allmänt om batterier

Indelning i olika kemiska system

Battericeller förekommer i två grundläggande typer, nämligen primära (icke-laddningsbara) och sekundära (laddningsbara) celler. Alla battericeller fungerar utifrån principen att de omvandlar kemisk energi till elektrisk energi. Skillnaden mellan icke-laddningsbara och laddningsbara battericeller är, precis som namnet antyder, att man kan ladda upp ett laddningsbart batteri igen. Genom att använda olika typer av anod- och katodmaterial samt elektrolyt erhålls olika egenskaper hos battericellen.

De olika batterityperna kan därför indelas i följande huvudsakliga kemiska system:

Icke-laddningsbara batterier
Laddningsbara batterier