Producentansvar

Kravet på insamling av förbrukade batterier medför ett så kallat producentansvar dvs att den som sätter batterierna på marknaden även ansvarar för att ta hand om de när de har blivit avfall. Företag eller tillverkare som sätter batterier på den svenska marknaden definieras som producenter. 

Producentansvaret innebär att den som sätter batteriet på marknaden skall: 

Registrera sig i Batteriregistret och rapportera såld och insamlad mängder batterier till Naturvårdsverket.Vara med i ett insamlingssystem eller en individuell lösningAnmäla till Naturvårdsverket hur producentansvaret löstsTillhandahålla information om batterier.

Ytterligare information hittar du på länkarna nedan:
Insamlingssystem
El-kretsen

El-kretsen är Näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter däribland batterier upp till 3 kg. El-Kretsen ägs av 19 branschorganisationer. Verksamheten finansieras genom avgifter från producenterna.

Blybatteri-retur

Varje batteriproducent har ett eget riksomfattande ansvar för att samla in och återvinna de blybatterier man placerar på marknaden. BlyBatteriRetur är branschens sätt att tillsammans skapa ett riksomfattande och mycket kostnadseffektivt system som lever upp till lagens alla krav och riktlinjer.

Ytterligare information hittar du på länkarna nedan: