Ventilreglerade blybatterier

Den batterityp vi presenterar på denna sida är s.k. ventilreglerade blybatterier. Den här typen av blybatteri är i princip helt underhållsfritt till skillnad från de varianter av blyackumulatorer som är öppna som kräver periodisk påfyllning med destillerat vatten. En av användningsområdet för slutna (ventilreglerade) blybatterier är för strömförsörjning av stor elektrisk utrustning, off-grid system och där stora mängder energi krävs men där kostnaden inte får vara för stor. Men den här typen av blybatteri är numera även vanligt förekommande som så kallat SLI-batteri (Starting, Lighting and Ignition) dvs ett 12 V startbatteri i fordon.