Allmänt

Icke-laddningsbara batterier (primära batterier)

Alla battericeller bygger på principen att kemisk energi omvandlas till elektrisk energi. Den stora skillnaden mellan icke-laddningsbara och laddningsbara batterier är att de förra INTE är designade för att klara åter-uppladdning på ett säkert sätt. Icke-laddningsbara batterier brukar också benämnas som primära batterier. Icke-laddningsbara batterier används i flertalet konsumentapplikationer såsom ficklampor, fjärrkontroller etc.

Formfaktorer

Icke-laddningsbara batterier finns i alla möjliga typer och formfaktorer från cylindriska och prismatiska format till runda knappceller i olika storlekar. Engångsbatteriets långa historia och spridning i användningsområde har lett till att man har standardiserat många formfaktorer samt hur man ska namnge celler med en specifik kemi.

Olika cellformat (från vänster): 4,5 V-ficklampsbatteri, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9-volt och knappceller i två olika storlekar (källa: Wikipedia).

De icke-laddningsbara batteriformat som man oftast kommer i kontakt med som privatperson är AA, AAA och 9-voltsbatteriet. Dessa benämningar är vad som brukar kallas för trivialnamn men de benämns även som R6, R03 respektive 6R61 vilket är deras standardiserade namn enligt IEC (International Electrotechnical Commission). Ytterligare en bokstav kan läggas till de standardiserade namnen för att beteckna dess kemi t.ex. L för alkaliska så som LR6 eller C för litium (mangandioxid) så som CR6. Knappceller namnges med beteckning för kemiskt system följt av ett R och fyra siffror utifrån sina dimensioner; de två första är diametern i millimeter och de två sista är höjden i tiondelsmillimeter (den större av de två knappcellerna i bilden ovan benämns CR2032).

De mest vanligt förekommande kemiska systemen för icke-laddningsbara batterier är brunsten, alkaliska, zink-luft och litium.